Avsnitt 18: Stöldgods som lämnar Sverige-gränsöverskridande brottslighet

Varje år försvinner stulet gods för hundratals miljoner över Sveriges gränser. En stor del av detta stjäls av organiserade internationella stöldligor som många gånger kan arbeta relativt ostört.

Gäster: Per Norström
Programledare: Nicklas Lindahl

 

Annonser

Avsnitt 17: Hur har det här gått till? Vi pratar kriminalteknik.

Var har branden startat? Varför har den uppstått? Hur kom man in i bostaden vid inbrottet? Stämmer brytmärkena med försäkringstagarens berättelse? Vid oklara skador kan det vara viktigt att genomföra kriminaltekniska undersökningar för att säkerställa en utredning.

Gäster: Magnus Andersson, Larmtjänst
Programledare: Åsa Sönnerby, Larmtjänst

Avsnitt 15: Hur får vi stopp på gängskjutningarna?

Det dödliga våldet mellan kriminella grupperingar ökar i storstäderna. Malmö är en stad som den senaste tiden varit överrepresenterade i statistiken. Varför ökar antalet skjutningar? Vilka är det som skjuter? Och hur jobbar polisen mot problemet?

Gäster: Stefan Sinteus, Polisen. Per Norström, Larmtjänst.
Programledare: Åsa Sönnerby, Larmtjänst

Avsnitt 13: Vardagsbrottslighet- var är vi på väg?

Uppklarandegraden av många vardagsbrott fortsätter att sjunka till låga nivåer. Polisen verkar prioritera bort dessa brott till förmån för utredning av våldsbrott och annan grövre brottslighet. Utvecklingen riskerar att få långsiktigt negativa konsekvenser för både tryggheten och tilliten i samhället. Vart är vi på väg?

Gäster: Mats Galvenius Larmtjänst. Per Norström Larmtjänst.

Programledare: Åsa Sönnerby, Larmtjänst